Jämställdhet och hållbarhet i advokatyrket

Write your awesome label here.
Registrera dig idag
  • Instruktör: Mia Edwall Insulander
  • Studietid: 1 timme
Kursöversikt
Generalsekreterare för advokatsamfundet, Mia Edwall Insulander föreläser om jämställdhet och hållbarhet inom advokatyrket.

I denna en timme långa föreläsning pratar Mia Edwall Insulander om vad det innebär att vara advokat ur ett etiskt perspektiv samt vad du kan förvänta dig på en advokatbyrå vad gäller hållbarhet och arbetsmiljö.
Drag to resize
TRÄFFA INSTRUKTÖREN

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander är generalsekreterare för Advokatsambundet sedan 2019. Hon har också varit ledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse sedan 2017.

Mia Edwall Insulander är delägare i den humanjuridiska advokatbyrån Insulander Lindh i Stockholm, där hon har varit anställd sedan 2001.  Hennes huvudsakliga verksamhetsområde är familjerätt.

Hon medverkar även regelbundet i TV Nyhetsmorgon som expert inom familjerätt.
Patrick Jones - Course author