Jämställdhet och inkludering på byrån

Write your awesome label here.
Registrera dig idag
  • Instruktör: Jens Näsström
  • Studietid: 30 min 
Kursöversikt
Jämställdhet är en central utmaning inom branschen som har en direkt bäring på inte bara organisationskulturen, utan också bottom line results.

I den här kursen föreläser Jens Näsström om vad man kan göra för en ökad jämställdhet på byrån. Jens pratar om hur man kan minska personalomsättning av kvinnor, myter, demografisk utveckling av jurister och hur man kan mäta jämställdhet på arbetsplatsen.
Drag to resize
Träffa instruktören

Jens Näsström

Jens Näsström är arbetspsykolog och oberoende forskare och har i över femton års fokuserat på faktorer som bidrar till välbefinnande och prestation hos jurister.

Genom dialog med aktörer i den juridiska branschen, egen och annan advokat-specifik forskning har han byggt upp en unik förståelse av hela talent management-cykeln i den juridiska sektorn – från rekrytering till ledarskap.

Jens har bland annat samarbetat med Sveriges Advokatsamfund, danska advokatsamfundet, Law Society, ThomsonReuters, norska Juristföreningen, JUSEK, Domstolsverket, JURO, Sveriges Bolagsjurister, International Bar Association och ett stort antal advokatbyråer i Sverige och internationellt.
Patrick Jones - Course author