Clara Görrel

Associate, Arbetsrätt1
Vad är ledarskap för dig?

En god ledare har förmågan att skapa förutsättningar för utveckling på såväl grupp- som individnivå. Ledarskap handlar om att motivera och inspirera medarbetare i det dagliga arbetet.

Hur tror du att framtidens juristbranschen kommer att utvecklas? Särskilt inom det du arbetar med.

Precis som i många andra branscher påverkas juristbranschen av digitaliseringen. På sikt tror jag att mycket av den ”enklare” juridiken, med mer administrativa inslag, kommer ersättas av digitala lösningar, medan juristen i större utsträckning kommer kunna ägna sig åt mer kvalificerad juridisk rådgivning.